Algemene voorwaarden

Algemene garantievoorwaarden

Waterbeddenwinkel hanteert als basis voor haar garantie de voorwaarden uit Burgerlijk Wetboek 7 Artikel 6A.

Garantie op waterbedden
Alle watermatrassen van Poseidon en Lunalife  genieten een garantie van 5 jaar. Alle watermatrassen uit de Home Collectie genieten een garantie van 3 jaar.

Garantie op bedden en matrassen
Waterbeddenwinkel hanteert een 5 jarige afbouwende garantie.  Deze zijn actief indien de onderhoudsadviezen van Waterbeddenwinkel, waaronder het gebruik van een kwalitatief hoogwaardige molton, correct gevolgd zijn en dat sprake is geweest van normaal gebruik.

1ste jaar    volledige garantie
1-2 jaar      20% afschrijving
2-3 jaar      40% afschrijving
3-4 jaar      60% afschrijving
4-5 jaar      80% afschrijving
na 5 jaar    € 75,- voorrijkosten

Alle afschrijvingen worden gebaseerd op het huidige prijzenpeil.

Garantie op motoren, accessoires, dekbedden en kussens

Op motoren, accessoires, dekbedden en kussens wordt de garantie geboden.
Deze bestaat uit drie jaar (afbouwende) productgarantie of anders vermeld.

Voorwaarden

Indien er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de Waterbeddenwinkel garantievoorwaarden. Indien een defect niet hersteld kan worden, wordt het product conform de voorwaarden vervangen door hetzelfde of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product. 

Aanspraken op garantie voor gebreken / beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten.

Waterbeddenwinkel kan enkel service verlenen mits de originele factuur voorgelegd kan worden, deze dient derhalve goed bewaard te worden. De garantieperiode is beperkt tot het leven van de eerste originele koper. 

Tevens hanteert Waterbeddenwinkel.nl de algemene voorwaarden zoals ze staan beschreven op Stichting Keurmerk Webshops.

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Waterbedwinkel
Vestigingsadres: Van Den Broekeweg 23, 7602 PG Almelo
Telefoonnummer: (085) 486 7699
E-mailadres: info@waterbeddenwinkel.nl
KvK-nummer: 88847233
BTW-nummer: NL 004662050 B 40